Barn

Å ha egne tenner hele livet har ikke alltid vært en selvfølge. Fordi vi vet mye mer om tannsykdommer nå enn tidligere er det mulig å forebygge skader i tenner og tannkjøtt slik at det ikke oppstår sykdom.

boyandbrushDe fleste mennesker over 40 år har ofte mindre hyggelige minner om langvarige og kanskje smertefulle besøk hos skoletannlegen. I dag er situasjonen annerledes. Alle barn har tilbud om gratis tannbehandling frem til de fyller 18 år. Tilbudet gis via den offentlige tannhelsetjenesten, hvor tannleger og tannpleiere gjennom sin kunnskap om forebyggende behandling hjelper barna til god tannhelse.

Barn som har større risiko for hull i tennene enn andre vil kunne få ekstra oppfølging av tannhelseteamet. Veiledning og informasjon om munnhygiene, matvaner og riktig bruk av fluor, er også viktige oppgaver for tannleger og tannpleiere som jobber med barns tannhelse.

cartoonteethEn annen viktig oppgave for det offentlige tannhelseteamet er å vurdere barnets behov for tannregulering. Avhengig av graden av bittfeil vil trygdekontoret kunne dekke større eller mindre deler av en slik behandling.

Barnets pårørende har et stort medansvar for tannhelsen til barnet. Det er derfor viktig at de setter seg nøye inn i hvordan det er mulig å forebygge sykdommer i munnen. I menyen til venstre, under «Barn og ungdom» vil du finne mer informasjon om det som er viktig å vite om barns tannhelse.