Nico H. Toosinejad

Tannlege, periodontist (spesialist i tannkjøttsykdomer), og Daglig Leder.

Jeanette Hjort

Jeanette Hjort er en tannpleier og kommer fra Danmark. Hun er færdiggjorde uddannelsen i Danmark i 1990 og har lang erfaring med voksne perio-pas.

Katrine Pedersen

Katrine Pedersen er en tannpleier og hun er ferdig utdannet ved UIO 2000.