teethandmirrorFørste besøk

Som ny pasient er det viktig for oss at vi blir kjent med deg og at du blir kjent med oss. Du har kanskje hørt om oss via venner, familie eller kolleger og har kanskje sett deg litt rundt på vår hjemmeside. Da kjenner du litt til vår behandlingsfilosofi og synes kanskje dette er noe som passer for deg?

Smertefri behandling

Første og fremst er det viktig å presisere at all moderne tannbehandling er smertefri! Nye teknikker innebærer mindre boring, og også innen kunnskap om bedøvelse har det skjedd svært mye de siste årene.

Hva skjer?

Mange er engstelige og urolige for hva som skjer ved det første besøket og derfor er det viktig å vite at den første behandlingstimen, som vi har satt av god tid til, er helt smertefri. Vi bruker digitale bilder og digitalt røntgen for å skaffe oss en oversikt over forholdene i munnen din. Det er også viktig for oss å høre hva du ønsker og hvorfor du kommer til oss.

Helseopplysning er viktig

Før du kommer inn til den første timen vil du få utlevert et helseskjema som det er viktig at du fyller ut så nøyaktig som mulig. Nyere forskning har vist at tannhelse har nær sammenheng med generell helse og det er derfor viktig at vi får vite om du bruker medisiner eller lider av noen sykdommer. Enkelte sykdommer kan til og med gi mulighet for trygderefusjon og derfor er det viktig at vi får korrekte opplysninger om din helsetilstand.

Pasientinformasjon

For at vi sammen skal arbeide for at du skal ha egne tenner du er fornøyd med hele livet, har vi vært med på å utvikle et program for pasientinformasjon som bidrar til å sikre at du får korrekt og forståelig informasjon om din tannhelse. Det er ikke alltid lett å få med seg alt som blir sagt under tannlegebesøket og derfor sender vi alltid med deg skriftlig informasjon om det vi har snakket om. Om behandling skal utføres vil du få en ny time, og vi vil alltid gi deg informasjon om behandlingsalternativer og kostnader.

Betaling

Til det første besøket setter vi vanligvis av ca 30 minutter. Etter besøket, når du har gått, bruker vi også tid på å gå gjennom de bilder og funn vi har gjort. Er det noe vi er usikre på konsulterer vi de andre kollegene i vårt nettverk for å få råd. Kostnadene ved det første besøket vil vanligvis ligge mellom  550,-. og 1200,- avhengig av tidsforbruk og antall røntgenbilder. Vi foretrekker at du betaler med kort (Bank Axept) eller kontant.

Behandlingsplanlegging

Om en større behandling skal utføres vil vi som regel dele opp behandlingen i flere faser. Om det finnes infeksjoner i munnhulen er det viktig at disse behandles først. Det er også viktig at munnhygienen er bra før en større behandling iverksettes. Vår tannpleier vil vanligvis være den som hjelper deg med dette.