Nyttige linker

Bivirkningsgruppen i Bergen
http://www.helse.uni.no

Alle bivirkninger fra materialer som brukes i tannbehandling bør rapporteres hit. Her finner du nyttig informasjon om den kunnskap vi har om ulike materialer.

Den Amerikanske Tannlegeforening
http://www.ada.org

En omfattende side hvor det også er informasjonsvideoer og morsomme sider for barn om tenner.

Den Britiske Tannlegeforening
http://www.bda.org

Også en interessant side som nå er i gang med å lage egen pasientinformasjonsside.

Den Norske Tannlegeforening
http://www.tannlegeforeningen.no

Her vil du bl.a. finne linker til presseklipp som vedrører det meste som er omtalt i media om tannhelse i Norge.

Helfo
http://www.helfo.no

Her kan du lese om de rettigheter du har som pasient og hvilke regler som gjelder for trygderefusjon.

Norges Tannteknikerforbund
http://www.tannteknikerforbundet.no

Hjemmesiden til en av våre viktige samarbeidspartnere – Tannteknikeren.

Norsk Tannpleierforening
http://www.tannpleier.no

Informasjon om hva en tannpleiers oppgave er og hvilken viktig del de er i behandlingsteamet.

PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Det amerikanske nasjonalbiblioteket hvor du kan søke opp det meste av de artikler som er utgitt om ulike emner innen tannhelse.