Prisliste (pr 1. februar 2011)

Våre priser ligger i gjennomsnitt på samme pris som Den Offentlige Tannhelsetjeneste (D.O.T).

Generelle Tjenester Takstnr.
Konsultasjon (akutt) 001 Tidsdebitering (spør om pris overslag)
Undersøkelse (rutine) 002 Kr 440,-
Omfattende undersøkelse/utredning 003 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Bedøvelse 004 Kr 140,-
Narkose Ikke fastpris (spør om pris overslag)
Hygienetillegg pr. besøk 005 Kr 100,-
Forebyggende Tjenester
Opplæring, instruksjon og forebyggende behandling 101 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Forebyggende behandling utført av tannpleier 102 Tidsdeb.(960/time)
Konserverende Behandling
Tannfarget fylling, 1 flate 205 Kr 620,-
Tannfarget fylling, 2 flater 206 Kr 980,-
Tannfarget fylling, 3 flater eller flere 207 Kr 1 200,-
Midlertidig fylling 210 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Annen behandling i forbindelse m/fyll.terapi 211 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Rotbehandling
All rotbehandling 301 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Krone og Brobehandling
(inklusiv tannteknikerutgifter)
Gullinnlegg, 1 flate 401 Kr 2 500,-
Gullinnlegg, 2 flater 402 Kr 3 300,-
Gullinnlegg, 3 flater 403 Kr 4 500,-
Porselensinnlegg, 1 flate 404 Kr 3 200,-
Porselensinnlegg, 2 flater 405 Kr 4 300,-
Porselensinnlegg, 3 flater 406 Kr 5 200,-
Helkrone (gull, metallbundet keramikk eller helkeramikk) 407 Kr 5 400,-
Krone eller hengeledd i broarbeide (metallbundet keramikk) 408 Kr 5 400,-
Konusoppbygging med rotstift eller fiberbånd i rotfylt tann 409 Kr 2 200,-
Annen behandling i forbindelse med krone- og brobehandling 410 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Avtagbare Proteser
(inklusiv tannteknikerutgifter)
Hel over- eller underkjeveprotese 501 Kr 7 000,-
Helsett (både over- og underkjeveproteser) 502 Kr 13 000,-
Partiell protese festet m/klammer 503 Kr 8 000,-
Rebasering (tilpasning av gammel protese) 504 Kr 2 400,-
Annen behandling i forbindelse med avtagbar protetikk 505 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Kirurgisk og Oralmedisinsk Behandling
Implantater Ikke fastpris (spør om prisoverslag)
Uttrekking av tann eller rot (ukomplisert) 601 Kr 740,-
Kirurgisk fjernelse av visdomstann eller annen komplisert beliggende tann eller rot 602 Kr 1 680,-
Oralmedisinsk og annen kirurgisk behandling 603 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Behandling av Tannkjøttssykdommer
Fjernelse av tannsten og lignende tannkjøttsbeh. 701 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Periodontal kirurgi (tannkjøttsoperasjon) 702 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Kjeveortopedisk Behandling (tannregulering)
All kjeveortopedisk behandling 801 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Øvrige Tjenester/Behandling
Studiemodeller, pr. kjeve 901 Kr 380,-
Bittskinne, tannbeskytter (myk acryl) 902 Kr 1 270,-
Bittskinne (hard acryl) 903 Kr 3 200,-
Foto, pr. bilde 904 Kr 80,-
Bleking av tenner med blekeskinne (inkl. skinne, blekemiddel), èn kjeve 905 Kr 2 000,-
Bleking på klinikken med plasmalys (“timesbleking”), eller med blekeskinner, begge kjever 906 Kr 3 500,-
Mikrobiologisk prøve Kr 450,-
Salivaprøve Kr 450,-
Røntgen
Røntgenundersøkelse (digitalt røntgen, pr. bilde) 1001 Kr 100,-
Okklusalfilm pr. bilde 1002 Kr 130,-
OPG (panoramarøntgen av begge kjever) 1004 Kr 550,-

Uteblitt pasient

Pasient regnes som uteblitt når pasienten uten vasel ikke møter til avtalt tid eller når timen avbestilles senere en kl 12:00 siste arbeidsdag før timen. Kan pasienten belastes med 80% av timehonorar for avsatt tid. Hvis årsaken er sykdom og pasienten kan legge frem en leggerklaring vill man ikke bli belastet.

Betalingsbetingelser

Hovedregel er kontant betaling for utført behandling. Der behandlingen strekker seg over mange besøk, vil pasienten kunne bli fakturert underveis. Betalingsfristen er 14-dager fra faktura dato. Fakturagebyr vil bli et tillegg på Kr 30. Klinikken har kortmaskin som godtar de fleste vanlige betalingskort.