Prisliste (pr Sept. 2021)

Våre priser ligger i gjennomsnitt på samme pris som Den Offentlige Tannhelsetjeneste (D.O.T).

Generelle tjenester Takstnr.
Konsultasjon (akutt) 001 Tidsdebitering (spør om pris overslag)
Undersøkelse (rutine) 002 Kr 600,-
Omfattende undersøkelse/utredning 003 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Bedøvelse 004 Kr 180,-
Narkose Ikke fastpris (spør om pris overslag)
Hygienetillegg pr. besøk 005 Kr 150,-
Forebyggende Tjenester
Opplæring, instruksjon og forebyggende behandling 101 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Forebyggende behandling utført av tannpleier 102 Tidsdeb.(960/time)
Konserverende Behandling
Tannfarget fylling, 1 flate 205 Kr 820-
Tannfarget fylling, 2 flater 206 Kr 1 330,-
Tannfarget fylling, 3 flater eller flere 207 Kr 1 680,-
Midlertidig fylling 210 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Annen behandling i forbindelse m/fyll.terapi 211 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Rotbehandling Fra 3500,-
All rotbehandling 301 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Krone og Brobehandling
(inklusiv tannteknikerutgifter)
Gullinnlegg, 1 flate 401 Kr 2 500,-
Gullinnlegg, 2 flater 402 Kr 3 300,-
Gullinnlegg, 3 flater 403 Kr 4 500,-
Porselensinnlegg, 1 flate 404 Kr 3 400,-
Porselensinnlegg, 2 flater 405 Kr 4 500,-
Porselensinnlegg, 3 flater 406 Kr 5 400,-
Helkrone (gull, metallbundet keramikk eller helkeramikk) 407 Kr 5 900,-
Krone eller hengeledd i broarbeide (metallbundet keramikk) 408 Kr 5 900,-
Konusoppbygging med rotstift eller fiberbånd i rotfylt tann 409 Kr 2 400,-
Annen behandling i forbindelse med krone- og brobehandling 410 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Avtagbare Proteser
(inklusiv tannteknikerutgifter)
Hel over- eller underkjeveprotese 501 Kr 9 000,-
Helsett (både over- og underkjeveproteser) 502 Kr 11 000 per kjeve
Partiell protese festet m/klammer 503 Kr 14 000,-
Rebasering (tilpasning av gammel protese) 504 Kr 3 500,-
Annen behandling i forbindelse med avtagbar protetikk 505 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Kirurgisk og Oralmedisinsk Behandling
Implantater Ikke fastpris (spør om prisoverslag)
Uttrekking av tann eller rot (ukomplisert) 601 Kr 900,-
Kirurgisk fjernelse av visdomstann eller annen komplisert beliggende tann eller rot 602 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Oralmedisinsk og annen kirurgisk behandling 603 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Behandling av tannkjøttssykdommer
Fjerning av tannsten og lignende tannkjøttsbeh. 701 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Periodontal kirurgi (tannkjøttsoperasjon) 702 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
All kjeveortopedisk behandling 801 Tidsdeb. (spør om pris overslag)
Øvrige Tjenester/Behandling
Studiemodeller, pr. kjeve 901 Kr 680,-
Bittskinne, tannbeskytter (myk acryl) 902 Kr 2100-2800,-
Bittskinne (hard acryl) 903 Kr 4800,-
Foto, pr. bilde 904 Kr 120,-
Bleking av tenner med blekeskinne (inkl. skinne, blekemiddel), én kjeve 905 Kr 2 000,-
Mikrobiologisk prøve Kr 490,-
Salivaprøve Kr 490,-
Røntgen
Røntgenundersøkelse (digitalt røntgen, pr. bilde) 1001 Kr 140,-
Okklusalfilm pr. bilde 1002 Kr 140,-
OPG (panoramarøntgen av begge kjever) 1004 Kr 690,-

Uteblitt pasient

Pasient regnes som uteblitt når pasienten uten vasel ikke møter til avtalt tid eller når timen avbestilles senere en kl 12:00 siste arbeidsdag før timen. Pasienten kan belastes med 80% av timehonorar for avsatt tid. Hvis årsaken er sykdom og pasienten kan legge frem en legeerklæring vil man ikke bli belastet.

Betalingsbetingelser

Hovedregel er kortbetaling for utført behandling. Der behandlingen strekker seg over mange besøk, vil pasienten kunne bli fakturert underveis. Betalingsfristen er 14-dager fra fakturadato. Fakturagebyr kommer som tillegg på kr. 65. Klinikken har kortmaskin som godtar de fleste vanlige betalingskort.