Ny Teknologi

Dagens moderne tannbehandling innebærer at vi legger vekt på å forebygge skader før de oppstår fremfor å vente til skaden har oppstått. Ny teknologi har gitt oss helt andre muligheter til å oppnå nettopp dette. Nye materialer og teknikker gjør oss i stand til å informere pasientene. Digital røntgen gjør at bildene er klare i løpet av få sekunder på dataskjermen. Digitale bilder benyttes både som dokumentasjon, og pasientinformasjon.

Smertefri tannbehandling er i dag en selvfølge. Nye bedøvelsesteknikker har også gitt oss muligheten til å sette bedøvelse uten smerte og svært ofte kan vi bedøve den enkelte tann uten at leppe og tunge blir bedøvet.

Bedøvelse
Digitale bilder
Digitalt røntgen