Nnico (1)ico H. Toosinejad

Tannlege, periodontist (spesialist i tannkjøttsykdomer), og Daglig Leder.